>Od 1 listopada ruszają oficjalne zapisy na sezon 2018. Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach. Swój udział zgłaszamy za pomocą panelu Rejestracja 2018. Lista będzie aktualizowana raz w tygodniu.<
Nagrody:

Nagrody 2017

 Podział nagród  – przy obsadzie gołębnika 190szt. gołębi podstawowych

 I. Pula na nagrody w Kategorii „Lot Finałowy” i „Loty konkursowe 1-4” będzie wynosiła 32 300 zł   ( w tym 1 300 zł na dyplomy i puchary); 

 Lot Finałowy: 

 1. miejsce >        8 200 zł + puchar + (630 zł - pula z lotu odwołanego)

 2. miejsce >            3 800 zł + puchar + (280 zł - pula z lotu odwołanego)

 3. miejsce >            2 500 zł + puchar + (200 zł - pula z lotu odwołanego)

 4. miejsce >            1 560 zł + puchar

 5. miejsce >            1 200 zł + puchar

 6. miejsce >               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 7. miejsce >               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 8. miejsce >               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 9. miejsce >               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 10. miejsce>               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 od 11 do 20 miejsca >     380 zł

 od 21 do 30 miejsca >     250 zł

 Dyplomy od 1 do 40 poz.     

 Loty konkursowe od 1 – 4 :

 1 miejsce >             630 zł + puchar

 2 miejsce >                 280 zł + puchar

 3 miejsce >                 200 zł + puchar

 Dyplomy od 1 do 3 poz.

II. Pula na nagrody w kategorii „Najlepszy Lotnik WG (AS)” i „Lot pucharowy” będzie wynosiła 10 710 zł  (aktywowano 63 gołębie rezerwowe),  ( w tym 810 zł na dyplomy i puchary)

Najlepszy Lotnik WG (AS) (pula z aktywacji gołębi rezerwowych):

1. miejsce >       2 000 zł + puchar + 170zł

2 miejsce >             1 100 zł + puchar + 100zł

3 miejsce >              750 zł + puchar + 70zł

4 miejsce >              400 zł + puchar + 40zł

5 miejsce >              200 zł + puchar +30zł

6 – 10 miejsce >       100 zł +20zł

Dyplomy od 1 - 10 poz.

Lot pucharowy typowana seria 2/2 (pula z aktywacji gołębi rezerwowych):

1. miejsce >        2 000 zł + puchar + 190 zł

2 miejsce >            1 100 zł + puchar + 110zł

3 miejsce >               850 zł + puchar + 90zł

4 miejsce >               600 zł + 70z

5 miejsce >               400 zł + 50zł

Mistrzostwo Tradycyjne (Prestiżowe):

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2017 listę nagród na sezon 2017 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych).  Z kolei listę nagród z uwzględnieniem opłaconych gołębi rezerwowych po pierwszym locie konkursowym.  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora.

 

 

Nagrody 2017

Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 300szt. gołębi podstawowych + 300 rezerwowych

I. Pula na nagrody w Kategorii „Lot Finałowy” i „Loty konkursowe 1-4” będzie wynosiła 51 000 zł  (przy założeniu że zostanie opłaconych 300 gołębi podstawowych) ( w tym 1 500 zł na dyplomy i puchary); 

Lot Finałowy: 

1. miejsce >       13 000 zł + puchar

2. miejsce >            6 000 zł + puchar

3. miejsce >            4 000 zł + puchar

4. miejsce >            2 500 zł + puchar

5. miejsce >            2 000 zł + puchar

6. miejsce >            1 000 zł

7. miejsce >            1 000 zł

8. miejsce >            1 000 zł

9. miejsce >            1 000 zł

10. miejsce>            1 000 zł

od 11 do 20 miejsca >     600 zł

od 21 do 30 miejsca >     400 zł

Dyplomy od 1 do 40 poz.     

Loty konkursowe od 1 – 4 :

1 miejsce >           1 000 zł + puchar

2 miejsce >                 450 zł + puchar

3 miejsce >                 300 zł + puchar

Dyplomy od 1 do 3 poz. 

II. Pula na nagrody w kategorii „Najlepszy Lotnik WG (AS)” i „Lot pucharowy” będzie wynosiła 51 000 zł  (przy założeniu że zostanie aktywowanych 300 gołębi rezerwowych),  ( w tym 1 500 zł na dyplomy i puchary)

Najlepszy Lotnik WG (AS) (pula z aktywacji gołębi rezerwowych):

1. miejsce >       10 000 zł + puchar

2 miejsce >             6 000 zł + puchar

3 miejsce >             4 000 zł + puchar

4 miejsce >             2 000 zł + puchar

5 miejsce >             1 000 zł + puchar

6 – 10 miejsce >        400 zł

Dyplomy od 1 - 10 poz.

Lot pucharowy typowana seria 2/2 (pula z aktywacji gołębi rezerwowych):

1. miejsce >        10 000 zł + puchar

2 miejsce >              5  500 zł + puchar

3 miejsce >              4  000 zł + puchar

4 miejsce >              3 000 zł

5 miejsce >              2 000 zł

Mistrzostwo Tradycyjne (Prestiżowe):

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2017 listę nagród na sezon 2017 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych).  Z kolei listę nagród z uwzględnieniem opłaconych gołębi rezerwowych po pierwszym locie konkursowym.  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 

Nagrody 2016 

(obsada gołębnika 192 szt.) 

Łączna pula nagród w sezonie 2016 wyniesie 31 000 zł ( w tym 1 900 zł na dyplomy i puchary)  + 2100 (z aktywacji 14 gołębi rezerwowych na lot pucharowy)

Lot Finałowy:

1. miejsce:         7 000 zł + puchar + 500 zł 

2. miejsce:             3 000 zł + puchar + 300 zł 

3. miejsce:             2 000 zł + puchar + 200 zł 

4. miejsce:             1 300 zł + puchar 

5. miejsce:             1 000 zł + puchar 

6 - 20 miejsce:          400 zł 

Dyplomy od 1 do 40 poz.      

Loty konkursowe od 1 – 3:  

1 miejsce:             500 zł + puchar

2. miejsce:                300 zł 

3. miejsce:                200 zł 

Dyplomy od 1 do 3 poz.     

Najlepszy Lotnik WG (AS) 

1 miejsce:           2 000 zł + puchar

2. miejsce:                800 zł + puchar 

3. miejsce:                600 zł + puchar 

4. miejsce:                200 zł 

5. miejsce:                200 zł

Dyplomy od 1 - 10 poz.

Lot pucharowy typowana seria 2/2 

1. miejsce >           500 zł + puchar  + 600 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

2 miejsce >                300 zł + puchar + 500 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

3 miejsce >                200 zł + puchar + 400 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

4 miejsce >                300 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

5 miejsce >                300 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

Dyplomy od 1 - 5 poz.

Uwaga: Pula na nagrody (lot pucharowy) wzrośnie w przypadku aktywacji gołębi rezerwowych, które nie wejdą w miejsce gołębi podstawowych (przed I lotem nagrodowym) 150 zł od każdego aktywowanego gołębia.

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona na gołębie, które powróciły.

Poza tym przewidywane są nagrody rzeczowe od sponsorów Wspólnego Gołębnika.

Nagrody 2016 

(podział  przy obsadzie gołębnika 600szt.) 

Łączna pula nagród w sezonie 2016 wyniesie 96 800 zł ( w tym 3 000 zł na dyplomy i puchary) 

Lot Finałowy: 

1. miejsce >          22 000 zł  + puchar  

( + 8 000 zł w przypadku pełnej obsady od sponsora i organizatora) 

2. miejsce >          10 000 zł + puchar 

3. miejsce >            6 000 zł + puchar 

4. miejsce >            4 000 zł + puchar 

5. miejsce >            3 000 zł + puchar 

6 – 20 miejsce >      1 000 zł 

21 – 40 miejsce >       500 zł 

Loty konkursowe od 1 – 4: 

1 miejsce >               1 000 zł + puchar 

2 miejsce >                 500 zł + puchar 

3 miejsce >                 300 zł + puchar 

Najlepszy Lotnik WG (AS) 

1. miejsce >              6 000 zł + puchar 

2 miejsce >              2 400 zł + puchar 

3 miejsce >              2 000 zł + puchar 

4 miejsce >                 600 zł + puchar 

5 miejsce >                 600 zł + puchar 

6 – 10 miejsce >          400 zł

 

Lot pucharowy typowana seria 2/2 

1. miejsce >             1 500 zł + puchar 

2 miejsce >             1 000 zł + puchar 

3 miejsce >                500 zł + puchar 

Uwaga: Pula na nagrody (lot pucharowy) wzrośnie w przypadku aktywacji gołębi rezerwowych, które nie wejdą w miejsce gołębi podstawowych o 150 zł od każdego aktywowanego gołębia.

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona na gołębie, które powróciły.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2016 listę nagród na sezon 2016 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi. W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone. 

 

Nagrody – przy obsadzie gołębnika 214 szt. - 

30 000 zł  (sezon 2015) 

Lot Finałowy: 

1. miejsce:           8 000 zł + puchar 

2. miejsce:             4 000 zł + puchar 

3. miejsce:             3 000 zł + puchar 

4. miejsce:             2 000 zł 

5. miejsce:             1 000 zł

6 - 10 miejsce:          500 zł 

11 - 15 miejsce:         200 zł 

Dyplomy od 1 do 40 poz.      

 

Loty konkursowe od 1 – 4: 

1 miejsce:                500 zł + puchar

Dyplomy od 1 do 3 poz.     

Najlepszy Lotnik WG (AS) 

1. miejsce:            3 000 zł + puchar

2 miejsce:               1 500 zł + puchar 

3 miejsce:               1 000 zł + puchar 

4 miejsce:                  500 zł 

5 miejsce:                  500 zł  

Dyplomy od 1 - 10 poz.

Uwaga: Pula na nagrody wzrośnie w przypadku aktywacji gołębi rezerwowych, które nie wejdą w miejsce gołębi podstawowych o 130 zł od każdego aktywowanego gołębia. Ilość gołębi dodatkowo aktywowanych zostanie podana najpóżniej po I locie konkursowym.

 

 

Nagrody – przy obsadzie gołębnika 660szt. ( plan ) 

92 500zł  (sezon 2015)

Lot Finałowy:

1. miejsce:          20 000 zł + puchar

2. miejsce:            10 000 zł + puchar

3. miejsce:              8 000 zł + puchar

4. miejsce:              5 000 zł + puchar

5. miejsce:              3 000 zł + puchar

6 – 20 miejsce:        1 000 zł

21 – 40 miejsce:         500 zł

 

Loty konkursowe od 1 – 4:

1 miejsce:             1 000 zł + puchar

 

Najlepszy Lotnik WG (AS)

1. miejsce:            7 000 zł + puchar

2 miejsce:               3 500 zł + puchar

3 miejsce:               3 000 zł + puchar

4 miejsce:                  750 zł + puchar

5 miejsce:                  750 zł + puchar

6 – 10 miejsce:           500 zł

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

W przypadku przyjęcia na WG mniejszej ilości gołębi, nagrody oraz ilość nagradzanych gołębi zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

Odwiedzin: 8020, Dzisiaj: 33, On-line: 2 © Copyright wgczersk.pl 2014