Regulamin:

WG RUSINOWO REGULAMIN NA SEZON 2019 

Patron WG Rusinwo: Góra Roman

Obserwator WG Rusinowo Mołdowicz Krzysztof

78-311 Rusinowo, Rusinowo 44

1. Gołebie proszę zgłaszać telefonicznie do Roman Góra nr tel. kom: 514-696-063 lub dokonać reiestracji na stronie.

2. Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość drużyn lub gołębi z roku 2019 z kartą własności oraz rodowodem. W rodowodzie wymagany dokładny adres z numerem telefonu uczestnika. Drużyna liczy 5 sztuk + 2 gołębie rezerwowe z czego 3 pierwsze z lotu liczone są do mistrzostwa.

Jeśli zginie gołąb z drużyny to gołąb oznaczony na formularzu zgłoszeniowym jako pierwszy rezerwowy zastępuje jego bezpłatnie. W przypadku, gdy ginie kolejny gołąb z drużyny, Uczestnik może aktywować (opłacić) drugiego gołębia rezerwowego. Opłata za aktywowanie drugiego gołębia rezerwowego to 300 zł brutto. Hodowcy powinni informować o chęci aktywacji gołębia rezerwowego.

3. Gołębie powinny być zaszczepione na paramyxowiroze. Drugie szczepienie wykonuje organizator WG.

4. Opłata zgłoszeniowa (zaliczka) wynosi 300 zł od drużyny lub od zgłoszonych gołębi. Termin wpłaty od 01-01-2019 do trzech tygodni od zgłoszenia na numer konta: 51 2490 0005 0000 4000 7468 4855 WG Rusinowo, 78-311 Rusinowo tytułem gołąb 2019 lub osobiście. Zaliczka nie ulega zwrotowi.

5. W dniu dostarszenia gołebia staje się on własnością organizatora WG Rusinowo.

6. Termin przyjmowania gołembi od 01.04.2019 do 30.05.2019r. Gołąb powinien mieć 35-45 dni powinien samodzielnie pić i jeść. Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 30.05.2018r. Gołąb powinien posiadać kartę własności (z podpisem ) i rodowód z dokładnym adresem i nr telefonu.

7. Pełna obsada gołębnika wynosi - 600 sztuk.

8. Opłata za drużynę wynosi 1500 zł. Opłata za pojedyńcze gołębie wynosi 300 zł.

9. Gołębie odbędą 10 lotów treningowych od 3 do 60 km i 5 lotów konkursowych od 90 do 420 km. Loty mogą ulec zmianie.

10. Gołębie będą uczestniczyć w lotach transportem WG Rusinowo (własna kabina). 

11. Gołębie będą koszowane komisyjnie poprzez komisie dwu-trzy osobową. Chętnie widziani są uczestnicy WG Rusinowo lub koledzy chodowy z sąsiednich oddziałów.

12. Loty gołębi będzie można śledzić na stronie internetowej WG Rusinowo

13. Mistrzowstwo bedzie wyliczone z sumy prędkości gołębia z wszystkich lotów konkursowych dotyczy to mistrzostwa As i mistrzowstwa drużynowego.

WSZYSTKIE GOŁĘBIE KTÓRE ZAMELDUJĄ SIĘ W GOŁĘBNIKU W DNIU WYPUSZCZENIA BĘDĄ LICZONE WEDŁUG PRĘDKOŚCI. SYSTEM ZOSTANIE ODŁĄCZONY O GODZINIE 21:00 (NIE DOTYCZY LOTU FINAŁOWEGO), JEŚLI W TYM CZASIE W GOŁĘBNIKU ZAMELDUJE SIĘ 40% GOŁĘBI WYSŁANYCH NA LOT.  

14. Wszyskie mistrzowstwa do kategori AS i DRUŻYNA będą liczone od odległosci 100 km.

15. NAGRODY Z LOTÓW KONKURSOWYCH NAGRADZANYCH POWYŻEJ 100 KM OPRÓCZ LOTU FINAŁOWEGO.

NAGRODY PRZY OPŁACENIU 600 GOŁĘBI

4 LOTY POWYŻEJ 100 KM (NIE DOTYCZY FINAŁU) 

1) 600 zł + Puchar

2) 500 zł + Puchar

3) 400 zł + Puchar

4) 300 zł

LOT FINAŁOWY

1) 20000 zł + Puchar

2) 15000 zł + Puchar

3) 10000 zł + Puchar

4) 1000 zł

5) 1000 zł

6) 1000 zł

7) 1000 zł

8) 1000 zł

9) 1000 zł

10) 1000 zł

11-20) 500 zł

MISTRZOSTWO DRUŻYNOWE

1) 5000 zł + Puchar

2) 3000 zł + Puchar

3) 2000 zł + Puchar

4) 1000 zł

5) 500 zł

MISTRZOWSTWO AS (LOTNIK)

1) 5000 zł + Puchar

2) 3000 zł + Puchar

3) 2000 zł + Puchar

4) 1000 zł

5) 500 zł

TYPOWANY (lot finałowy)

1) 2000 zł (KAŻDA DRUŻYNA SKŁADA SIĘ Z 5 GOŁĘBI W TYM 1 TYPA. GOŁĘBIA TYPOWANEGO ZAZNACZAMY PODCZAS DOSTARCZENIA NA WG. TYP NIE ULEGA ZMIANIE. TYP BIERZE UDZIAŁ W KAŻDEJ RYWALIZACJI NA WG.

NAGRODY MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD STANU WG NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA PRZYJĘĆ GOŁĘBI.

OD NAGRÓD TRZEBA ODLICZYĆ 10% PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH, KTÓRY ODPROWADZA ORGANIZATOR. 

16. Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację na stronie www.naszegolebie.pl cena wywoławcza gołębia, to 150zł. Suma zlicytowanego gołębia dzielona będzie 50% na 50% - między organizatorem, a  współwłaścicielem gołębia - 20% koszty aukcji itp. Gołębie nie zlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100zł. Jeśli nie będzie zainteresowania gołębiem, gołąb zostaje do dyspozycji organizatora.

17. Nadzór weterynaryjny będzie sprawowany przez GABINET WETERYNARYJNY w Resku.

18. W gołębniku będą stosowane specjalistyczne preparaty firm/y podamy w późniejszym terminie.

19. GOŁĘBIE KTURE NIE BĘDĄ POSIADAŁY KARTY WŁASNOŚCI i RODOWODU NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W NAGRODACH. PO LOTACH GOŁĘBIE BEZ RODOWODÓW PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I NIE BĘDĄ WYSTAWIONE NA AUKCJI.

LOT FINAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ OD 320 DO 420 KM. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno prawnej.

Copyright © wgrusinowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone