Lista przylotu:
Miejsce wypuszczenia: Odległość: km Czas wypuszczenia:
Lista odświeża się automatycznie co 40 sekund.
Lp. (0) Numer gołębia Drużyna Data i godzina Prędkość [m/min.] Punkty

Brak pliku wyników. Plik załaduje się wraz z pierwszymi gołębiami.