Lista przylotu:
test Miejsce wypuszczenia: test Odległość: 1.0 km Czas wypuszczenia: 2018-03-25 22:20
Lista odświeża się automatycznie co 40 sekund.
Lp. (0) Numer gołębia Drużyna Data i godzina Prędkość [m/min.] Punkty