Regulamin:

Opis działania systemu:

Regulamin serwisu naszegolebniki.pl

1. W serwis naszegolebniki.pl są prezentowane wyniki gołębi z lotów organizowanych przez osoby współpracujące z serwisem wyposażone w anteny konstatujące systemu AMC-ESK. Wyniki gołębi z poszczególnych lotów są prezentowane w czasie rzeczywistym (na żywo).

2. W wynikach jest podawana w pierwszej kolejności prędkość gołębia, którą uzyskał na danym locie. Gołąb ma liczoną prędkość tylko w tym dniu, w którym odbywa się lot do godz. 21:00. Po tym czasie gołąb jest rejestrowany przez system ale nie jest dla niego liczona prędkość. Oprócz prędkości przelotowej gołębia są także liczone punkty. Na ilość zdobytych przez gołębia punktów składają się punkty za długość lotu - 1 pkt. za każde 10 km lotu (z dokładnością do 1 km) oraz punkty za uzyskaną prędkość - 1 pkt. za każde 100 m/min. (z dokładnością do 0,1 m/min.).

Wzór na obliczanie punktów gołębia z danego lotu: Suma punktów gołębia = odległość lotu [km] / 10 + prędkość gołębia [m/min] /100.

3. W celu uatrakcyjnienia rywalizacji w serwisie naszegolebniki.pl organizujemy tzw. Mistrzostwo Typowane. Polega ono na wytypowaniu 3 gołębi z spośród tych, które idą na dany lot. Gołębie te zdobywają punkty dla tej osoby, która je wytypowała. Przy typowaniu nie mogą się powtórzyć 3 takie same gołębie w różnych drużynach. Dopuszczalne jest powtarzanie się dwóch gołębi. Typować można przez cały czas, az do mommentu wypuszczenia gołębi. Po tym czasie można typowac tylko na kolejny lot. Do klasyfikacji Mistrzostwa Typowanego jest brana pod uwagę suma wszystkich punktów, które zdobyły gołębie z danej drużyny. Mistrzem Typowań zostaje osoba, która uzyska największa ilość punktów.

4. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie "strefa nagród" Mistrzostwa Typowanego - o szczegółach poinformujemy na naszej stronie internetowej. Wszystkich chętnych zapraszamy do typowania w naszym współzawodnictwie.