Lista koszowania: stan 2
stan 2 Miejsce wypuszczenia: kos Odległość: 100.0 km Czas wypuszczenia: 2018-06-27 09:12
Lista odświeża się automatycznie co 40 sekund.
Lp. (0) Numer gołębia Drużyna Data i godzina