Informacje o drużynie Henryk Turkot-A:

Lot Wynik
Lot nr 11 Finał Odległość:120.0 km
    Lot 10 Odległość:65.0 km
      Lot nr 09 Odległość:35.0 km
        Lot nr 08 Odległość:55.0 km
          Lot nr 07 Odległość:50.0 km
            Lot nr 06 Odległość:65.0 km
              lot nr 05 Odległość:45.0 km
                Lot nr 04 Odległość:35.0 km
                  Lot nr 03 Odległość:35.0 km
                    Lot nr 02 Odległość:20.0 km
                      Lot nr 01 Odległość:10.0 km